ساب چوب گردو جهت ساخت میز

اسلب چوب گردو

چوب گردو بصورت دستی توسط مسئول ماهر ساب زده می شود

برچسب ها :